دسترسی سریع

افتخارات اداره کل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، این اداره کل در دوازدهمین جشنواره پژوهش پژوهشگاه استاندارد در سال 1402 موفق به اخذ تقدیرنامه مشارکت در امور پژوهشی گردید. دکتر رامین حاجی خانی رئیس پژوهشگاه استاندارد از مساعی و تلاش های ارزنده دکتر مهدی حسین پور مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در راستای امور پژوهشی تقدیر و تشکر بعمل آورد.