دسترسی سریع

اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی
 

اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی اداره کل استاندارد کرمانشاه، در زیرمجموعه معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی قرار دارد.

امور دبیرخانه و بایگانی، امور نقلیه، خدمات، امور پشتیبانی از بخش های زیرمجموعه این اداره می باشد.


امور دبیرخانه و بایگانی:

این واحد وظیفه ثبت نامه‌های وارده و صادره، بایگانی اسناد و نگهداری سوابق کلیه بخش‌های اداره کل را بر عهده دارد. با توجه به اینکه اداره کل استاندارد کرمانشاه مجهز به سامانه یکپارچه مبادله اطلاعات (سیما) می باشد، لذا کلیه نامه های وارده و صادره پس از ثبت به صورت الکترونیک در اداره کل به گردش در می آیند و در خصوص نامه هایی که به صورت کاغذی وارد اداره کل می شوند، پس از تصویر برداری ثبت و نسخه الکترونیک آن به گردش در خواهد آمد. این اداره کل تلاش نموده است تا با الکترونیکی نمودن مکاتبات خود، علاوه بر افزایش ضریب امنیت، سرعت پاسخگویی خود و تکریم ارباب رجوعان را افزایش دهد، از این رو ارتباط با شبکه دولت (جهت مکاتبه با دیگر ارگان ها)، نمایندگی های این اداره کل در سطح استان، آزمایشگاه های همکار، شرکت های تولیدی، شرکت های بازرسی و نمونه برداری به صورت الکترونیکی و بر روی بستری امن صورت می پذیرد. همچنین مکاتبات با سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر ادارات کل استاندارد در سطح کشور به صورت کاملا الکترونیکی و از طریق پروتکل ECE می باشد.
نحوه گردش مکاتبات بدین طریق است که نامه وارده پس از ورود به دبیرخانه (کاغذی یا الکترونیک) ثبت و شماره گذاری می‌گردد. سپس نامه  که از این پس صرفاً به صورت الکترونیکی گردش می‌یابد، به مدیریت جهت دستور ارسال شده و از آنجا بنا بر صلاحدید مدیریت برای انجام کار یا پیگیری به مسئول یا مسئولین مربوطه ارسال می‌گردد، در صورت نیاز به پاسخ نامه نیز دریافت کننده نامه پس از تهیه پاسخ و الصاق ضمایم لازم در صورت نیاز، جهت تایید مقام مافوق ارسال می‌دارد که پس از تایید به صورت خودکار جهت امضاء نهایی به مدیریت (صاحبان امضاء) ارسال می‌گردد.
با توجه به تنظیمات،‌ انتخاب رونوشت و ثبت کننده توسط تهیه کننده نامه، پس از امضاء مدیریت به صورت خودکار نامه جهت ثبت به دبیرخانه و گیرندگان رونوشت داخلی ارسال می‌گردد. پس از ثبت و شماره گذاری توسط دبیرخانه، در صورتی که گیرندگان نامه الکترونیک باشند به صورت الکترونیک و در غیر اینصورت نسخه کاغذی نامه چاپ می‌گردد که در این خصوص نیز چنانچه مراجعه کننده حضوری باشد با ایشان تقدیم و در غیر این صورت از طریق پست ارسال می‌گردد.