وب سايت ها

اداره اندازه شناسی
1398/10/2 دوشنبه

برابر بند ۷ ماده ۳ از فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس‌ها در کشور و کالیبره کردن وسائل سنجش بر عهده سازمان ملی استاندارد می باشد.
همچنین در تبصره ذیل بند ۸ ماده ۳ از همین قانون آمده است اکه آزمایشگا‌ه‌های سازمان ملی استاندارد (جزء در موارد داروئی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

سپس در ماده ۸ قانون فوق آمده است، تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسائل سنجش، اجرای استاندارد،‌ نشر آگهی‌های قانونی، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسائل سنجش تابع مقررات این قانون می‌باشد.
در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی در ماده ۱۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران اینگونه تعیین شده است که: هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی با امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌های و وسائل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر-به مفاد آمده در ماده ۱۰- با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاس‌ها و وسائل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
همچنین طبق ماده ۱۴ همین قانون در صورت تخلف تولید کننده و یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالا‌های استاندارد شده یا اوزان و مقیاس‌ها و وسائل سنجش، با شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولید کننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
لذا در راستای وظایف سازمان استاندارد، جهت نظارت بر تولید وسایل سنجش و همچنین صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی، این اداره نسبت به کنترل تولیدات واحدهای داخلی و واردات انواع وسایل سنجش و همچنین آزمون دوره ای وسایل توزین اقدام می نماید. در حال حاضر این اداره کل نسبت به آزمون دوره ای انواع ترازو و باسکول مورد استفاده در واحدهای صنفی از جمله طلافروشی ها، میادین میوه و تره بار، باسکول های وسایل نقلیه چرخ‌دار جاده‌ای و همچنین آزمون پمپ های توزیع کننده سوخت مایع در سطح استان به صورت سالانه اقدام می نماید.

لینک‌های مرتبط: