وب سايت ها

اداره ارزیابی انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
1398/10/2 دوشنبه

برابر بند ۵ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی بر عهده سازمان ملی استاندارد می‌باشد.
همچنین بند ۶ همین ماده نیز اشاره می‌دارد که: کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی می بایست توسط سازمان ملی استاندارد انجام گیرد.
ماده ۴ قانون فوق صراحتاً اعلام می دارد که سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد نیز بیان می دارد که: کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد. اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌نماید.

مطالب مرتبط :

 

قوانین و آیین نامه های مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی

فرآیند اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی از ادارات کل سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردها و ضوابط فنی مورد قبول سازمان ملی استاندارد

فهرست کالاهای مشمول نظارت سازمان ملی استاندارد ایران
فهرست کالاهای وارداتی مشمول اجرای استاندارد اجباری سال ۱۳۹۳
فهرست کالاهای صادراتی مشمول اجرای استاندارد اجباری سال ۱۳۹۳
فهرست خودروهای سبک وارداتی دارای تایید نوع در سال ۱۳۹۳
فهرست خودروهای سنگین وارداتی دارای تایید نوع در سال ۱۳۹۳
فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری مقررات استاندارد از نظر برچسب انرژی
فهرست کالاهایی که به لحاظ ایمنی و بهداشتی دارای اهمیت است
فهرست کالاهــای غــیر قابـل آزمــون در داخـل کشـــور
فهرست برخی از کالاهــای با مــدت آزمــون طـــولانی
فهرست کالاهای مشمول ارایه دستور العمل کاربری به زبان فارسی یا انگلیسی (دفترچه راهنما)
فهرست کالاهای موضوع تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران با سازمان بازرسی و قرنطینه کشور چین
 
خدمات شرکتهای بازرسی کالا در ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

فرآیند اخذ گواهینامه های صادره از سوی دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
فهرست دارندگان گواهینامه های صادره از سوی دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای  صادراتی و  وارداتی

رئيس اداره ارزيابي انطباق كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي
جناب آقای مهندس یاسر مرادی