وب سايت ها

1398/10/2 دوشنبه
منشور اخلاقی مدیران و کارکنان
سازمان ملی استاندارد ایران
افتخار خدمت رسانی در سازمانی را داریم که رسالت آن تحقیقات، تدوین، اجرا، نشر، نظارت، توسعه و ترویج استاندارد و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات، صادرات و واردات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و رقابت در بازارهای بین المللی می‌باشد.
ما مدیران و کارکنان سازمان با اعتقاد و ایمان به این امر که تحقق اهداف سازمان نیازمند مشارکت گروهی، هم اندیشی، همراهی و هم افزایی نیروی انسانی و پاسخگویی شایسته به درخواست‌های مراجعین و کسب رضایت ارباب رجوع می‌باشد، مفاد این پیمان نامه را به عنوان منشور اخلاقی و رفتاری مدیران و کارکنان سازمان سرلوحه کار و خدمات خود قرار می‌دهیم.
اعتقاد به کار،نوآوری و خلاقیت
 • ایمان به کار به عنوان عبادت و نعمت الهی و رکن تعیین کننده در سرنوشت مردم و تعالی فردی و سازمانی
 • اعتقاد به سلامت، صداقت، دانایی، خلاقیت و نوآوری در کار
احترام به اصول اخلاقی
 • بستر سازی فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع و رفتار توأم با متانت و خوشرویی.
 • رعایت اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله عدالت و انصاف، پرهیز از توصیه، سفارش و تبعیض در ارائه خدمات به ارباب رجوع.
 • پایبندی به قانون گرایی و رعایت دقیق آئین نامه ها و مقررات.
الزام به نظم و انظبات اداری
 • رعایت نظم و آراستگی فردی در محیط کار.
 • وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار، تلاش و جدیت در انجام مطلوب وظایف محوله.
 • بررسی دقیق و سریع درخواست مراجعین، ارائه پاسخ مستدل و منطبق با قوانین و مقررات به ارباب رجوع.
 • انتقاد‌پذیری، استقبال از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده مراجعین.
 • عدم استعمال دخانیات در محیط کار.
 • تلاش برای حذف تشریفات زائد اداری و سهولت در کار.
 • زمان گذاری فعالیت‌ها و انجام آن‌ها بر اساس زمان‌های پیش‌بینی شده.
تسهیل دسترسی ارباب رجوع به اطلاعات مورد نیاز
 • دسترسی ارباب رجوع به قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعات مورد نیاز.
 • اطلاع رسانی در خصوص محل استقرار، وظایف و گردش کار واحدهای سازمانی به ارباب رجوع.
 • ارائه اطلاعات لازم و مشاوره مورد نیاز جهت انجام مطلوب کار ارباب رجوع.
 • تلاش به منظور تضمین اطمینان ارباب رجوع در برخورداری از حقوق قانونی خود.
رعایت وجدان کاری عامل اساسی در افزایش بهره‌وری
 • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی.
 • احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع.
 • احساس مسئولیت و تعهد نسبت به ارباب رجوع.
 • استفاده مناسب و بهینه از اموال، منابع و امکانات جهت تحقق اهداف سازمان، رعایت دقت، سرعت، کیفیت، صحت و سلامت انجام کار.
ایجاد محیط صمیمی و آرام برای همکاران
 • حفظ کرامت نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی سازمان.
 • ارائه تصویری زیبا از اهداف سازمان و درک صحیح از سیاست‌ها، مأموریت‌ها و شرح وظایف سازمانی.
 • پرهیز از تهمت، غیبت، و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف نماید.
 • همفکری و مشارکت گروهی در انجام امور و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و اصلاح روش‌های انجام کار.
 • توجه ویژه به اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات و فرصت‌ها.
 • تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت شغلی.
تلاش در راستای ارتقای سلامت نظام اداری
 • خودداری از انجام هرگونه مظاهر فساد اداری از قبیل توصیه، سفارش، رابطه، اخذ هدیه و...
 • رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه به عنوان یک اصل اخلاقی و رفتار سازمانی.