وب سايت ها

اداره امور مالی
اداره امور مالی اداره کل استاندارد کرمانشاه، ذیل معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی قرار دارد.
عمده وظایف این واحد مربوط به درآمد، هزینه و پرداخت می‌گردد.
در فصل درآمد می‌توان به دریافت هزینه‌های قانونی و مصوب از قبیل کارمزد خدماتی از واردات کالا (هفت در هزار و چهار در هزار فوب گمرکی) ،کارمزد خدماتی سالانه واحدهای تولیدی و آزمایشگاه‌های همکار که بنابر اعلام رسمی نرخ پایه و مالیات بر ارزش افزوده آن محاسبه می گردد، هزینه انجام آزمون بر روی نمونه‌ کالاها اعم از محصولات واحدهای تولیدی، واردات و صادرات که در آزمایشگاه‌های اداره کل صورت پذیرفته است که نرخ آن نیز براساس تعرفه مصوب سازمان سالانه تعیین می‌گردد.
از دیگر بخش های زیر مجموعه این واحد امور مربوط اموال و انبار می باشد.