وب سايت ها

ورود اطلاعات نظرسنجی خدمات استان کرمانشاه
مجوز دیدن نمونه از موجودیت را نداريد!

تاریخ مراجعه
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر