دسترسی سریع

شناسنامه خدمات

 خدمات داراي كد شناسه سازمان ملي استاندارد ايران

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
10031455000 تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455100 تدوين استانداردهاي ملي
10011455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML)
13011456000 تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد
13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد
13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي
13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي
13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP)
13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي
10031457000 نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل
10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور
10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها
10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار
10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG
10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي
10031457109 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه
10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه
10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد
10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال
13011458000 ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
13011458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي )

13011458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره )
13031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي
13011458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )
13011458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر
10031459000 ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي
10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي )
10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش
10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع
10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )
10031459104 صدور گواهينامه كاليبراسيون
10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول
10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
18051941000 آموزش استاندارد سازي
18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني
18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد
18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت

                                                                            جدول معرفی نمادها

نماد معرفي نماد
  نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شوید.
  نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد اپلیکیشن مورد نظر را دریافت می کنید.
  نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده می شود.
  نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده می شود.
  نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت نمایش داده می شود.
  نماد ارائه خدمت در تفاهم نامه سطح خدمت؛ در صورت کلیک روی این نماد تفاهم نامه سطح خدمت آن شاخص دانلود مي شود.
  نماد فرم مشخصات خدمات و گردش کار؛ با کلیک روی این نماد فرم راهنمای ارباب رجوع در رابطه با مشخصات و گردش کار خدمت دانلود می شود.
  نماد فرم ها و مدارک مورد نیاز؛ با کلیک روی این نماد صفحه فرم ها و مدارک مورد نیاز خدمت باز می گردد.
 
            
              

میز خدمت حضوری:
جناب آقای کریمی، شماره تماس 1517 داخلی 164
سرکار خانم اردلانی، شماره تماس 1517 داخلی 124