وب سايت ها

معاونت استانداردسازی و آموزش
1398/10/2 دوشنبه
معاونت آموزش و استاندارد سازی وظیفه سیاست گذاری و اقدام درخصوص جلب مشارکت و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با  متخصصان، کارشناسان و تمام  گروههای صاحب نظر حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط استان در سه حوزه آموزش برون سازمانی، ترویج استاندارد و تدوین استانداردهای های کارخانه ای، ملی و بین المللی و همچنین برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فرآیند آموزش کارکنان اداره کل و همچنین آموزش های برون سازمانی برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان آزمایشگاه های همکار، کارشناسان رسمی استاندارد و دیگر گروه های مرتبط در راستای افزایش دانش و آگاهی و شایستگی ایشان را بر عهده دارد.

علاوه بر آن این معاونت برابر وظایف محوله خود از سوی سازمان وظیفه برگزاری دوره‌های آموزش درون سازمانی برای مدیران و کارکنان اداره کل درسطح استان و دوره‌های برون سازمانی شامل آموزش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارآموزی مدیران کنترل کیفیت، دانشجویان و دیگر متقاضیان دارای درخواست از سوی مراکز مجاز، بازرسان و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی همکار و در نهایت ارزشیابی و اخذ آزمون از همه اقشار فوق و در صورت ارجاع به دیگر مراکز ذیصلاح و یا دارای تأیید صلاحیت هماهنگی جهت انجام ارزشیابی و دریافت آن، جهت صدور گواهی را بر عهده دارد.
گواهی ها ممکن است توسط مراجع مذکور صادر گردند.
از دیگر وظایف این معاونت تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و مراکز آموزشی همکار می‌باشد که هر کدام دارای فرآیندهای تعریف شده می‌باشند.
در بخش ترویج نیز معاونت امور آموزش و ترویج استاندارد به فعالیت‌های ترویجی در خصوص آشناسازی افکار عمومی با فرهنگ استاندارد و استانداردسازی، ارتقای دانش عمومی در زمینه استاندارد و نحوه شناسایی و خرید کالاهای استاندارد، اعلام استانداردهای اجباری برابر ماده۴ از فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر اینکه سازمان موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.


لینک‌های مرتبط :
معاون آموزش و استانداردسازی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
سرکار خانم مهندس نسرین ذوالنوریان