وب سايت ها

اداره تأیید صلاحیت
1398/10/2 دوشنبه
با توجه به خط مشی سازمان ملی استاندارد ایران، که یکی از راهکارهای مناسب جهت پوشش کامل وظایف سازمانی واگذاری بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی می داند، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران پایه گذاری گردید و به تبع آن در ادارات کل استانی اداره تائید صلاحیت در چارت سازمانی گنجانده شد.
وظیفه اصلی اداره تائید صلاحیت بررسی درخواست‌های تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار، شرکت‌های بازرسی فنی و شرکت‌های نمونه‌برداری است که هر کدام بر اساس روش اجرای مستقل مربوط به خود توسط این اداره به اجرا در خواهد آمد.
در حال حاضر 32 آزمایشگاه همکار و یک شرکت نمونه‌برداری توسط این اداره تائید صلاحیت گردیده‌اند و مورد نظارت مستمر قرار می‌گیرند.

نکته : با توجه به راه اندازی سامانه سینا و انجام فرایند های مربوط به آزمایشگاه های همکار از طریق سامانه مذکور الزامی است کلیه آزمایشگاه ها نسبت به ثبت نتایج فقط از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند و از ارسال نتایج آزمون ها به صورت کاغذی به اداره کل جدا" خودداری گردد. بعلاوه چنانچه آزمایشگاهی تا به حال نسبت به دریافت کد و پسورد از اداره کل اقدام ننموده نیاز است سریعا" به اداره کل مراجعه ونسبت به این مهم اقدام نمایند.
سامانه تائید صلاحیت


رئیس اداره تأیید صلاحیت 
سرکار خانم مهندس جمشیدی