وب سايت ها

اداره امور آزمایشگاه ها
1398/10/2 دوشنبه
ا

در سال‌های اخیر افزایش دامنه فعالیت سازمان ملی استاندارد در زمینه نظارت بر کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی به خصوص پس از ابلاغ ماده ۳ قانون ارتقاء کیفی خودرو و محصولات صنعتی داخلی، لزوم انجام آزمون جهت ارزیابی انطباق کالاها منجر به گسترش و تعدد آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد در سطح کشور شد که جهت هماهنگی و یکپارچگی عملکرد آن‌ها و با استناد به قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و اصلاحیه های بعدی( مصوب سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۶۶) اداره امور آزمایشگاه‌ها تشکیل گردید.
در فصل دوم این قانون آمده است:
ماده ۳: وظایف موسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد.
۷- ترویج سیستم‌ بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس‌های در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش.
۸- آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم.
تبصره ۳- آزمایشگاه هایی که تاییدیه لازم را از مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) دریافت نموده باشند می توانند در رابطه با تطبیق کالاها با استانداردهای ملی مربوطه اظهار نظر نمایند.
تبصره ۴- آزمایشگاه‌های موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
ماده ۴: موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نمایند.
ماده ۷: عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها دراستاندارد رسمی مربوط تعیین می گردد.
تبصره- تدوین، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد،‌ علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.
ماده ۱۷: مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.
تبصره ۱- کلیه آزمایشگاه‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران از مؤسسه (سازمان ملی استاندارد ایران) منتزع شده، مجدداً مسترد خواهد شد.
تبصره ۲- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) دریافت نمایند.

آزمایشگاه های موجود در اداره کل:

          آزمایشگاه برق

آزمایشگاه مکانیک و فلزشناسی

          آزمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی

          آزمایشگاه میکروبیولوژی

          آزمایشگاه نساجی، چرم و سلولزی و بسته بندی

          آزمایشگاه صنایع شیمیایی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی


لینک های مرتبط:

         مرکز ملی تائید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران

         بانک آزمایشگاه ‌های همکاررئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
جناب آقای دکتر امیر شاهویسی