دسترسی سریع

نمایندگی استاندارد مستقر در پایانه خسروی
نمایندگی استاندارد مستقر در پایانه رسمی خسروی با هدف کنترل و نظارت مستقیم بر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه و در پایانه رسمی خسروی راه اندازی شده است. نماینده ثابت استاندارد استان در بازارچه های مرزی و مرز رسمی خسروی، مستقر و در صورت بروز هرگونه مشکلی در محل به موضوع رسیدگی می کند.
قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه با بیش از 190 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، دارای دو مرز رسمی و فعال پرویزخان و خسروی است که مرز پرویزخان با اقلیم کردستان و خسروی با حکومت مرکزی هم مرز هستند.