وب سايت ها

اداره هماهنگی امور تدوین
1398/10/2 دوشنبه

برابر قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد ایران تدوین استانداردهای ملی می باشد.

در ماده ۳ از فصل دوم این قانون آمده است: وظایف سازمان ملی استاندارد ایران مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح ذیل می‌باشد:

1- تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) بعنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور می‌باشد
2- انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالابردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش‌های تولید و کارآیی صنایع
 

ماده ۴ همین قانون نیز به وظیفه سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص تعیین کیفیت ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت است اشاره نموده و بیان میدارد که سازمان موظف است اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم مردم و مراجع ذیربط اعلام نمیاد.
همچنین در ماده ۸ از قانون فوق تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسائل سنجش را نیز تابع این قانون می‌داند.

لینک های مرتبط: