دسترسی سریع

نمایندگی استاندارد مستقر در پایانه پرویزخان
نمایندگی استاندارد مستقر در پایانه رسمی پرویزخان با هدف کنترل و نظارت مستقیم بر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه راه اندازی شده است. نماینده ثابت استاندارد استان کرمانشاه در پایانه رسمی پرویزخان، مستقر و در صورت بروز هرگونه مشکلی در محل به موضوع رسیدگی می کند.
از وظایف نمایندگی استاندارد مستقر در گمرک پرویزخان میی توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازرسی از کالاهای صادراتی به کشور عراق
استعلام پروانه هایی استاندارد
بازرسی از کالاهای مرجوع از کشور عراق
نمونه برداری از کالاهای صادراتی و مرجوعی از کشور عراق
کنترل اسناد کالاهای صادارتی مشمول استاندارد اجباری جهت صادرات