دسترسی سریع

معرفی مدیرکل
مدیرکل
نام و نام خانوادگی مهدی حسین پور
پست سازمانی مدیرکل
تاریخ تولد  سال 1365
تحصیلات دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی
شماره تماس 0834517   داخلی 106