دسترسی سریع

نمایندگی استاندارد شهرستان پاوه
اداره استاندارد پاوه در اواخر سال 1391 با هدف کنترل و نظارت مستقیم بر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه به گمرکات پاوه و شوشمی در این شهرستان راه اندازی شد.
شهر پاوه به فاصله ۱۱۲ کیلومتری از مرکز استان و ۴۵ کیلومتری تا نقطه صفر مرزی قرار دارد و از طریق مرز شوشمی به کردستان عراق متصل می شود. وجود مقررات گمرکی و کنترل کیفیت کالا بین دو کشور ایران و عراق و برای تسهیل امور، نماینده های کشورهای هم مرز ایران برای قرنطینه کردن کالا در مرزهای یکدیگر مستقر هستند.

از جمله وظایف نمایندگی استاندارد پاوه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. نظارت بر صادرات و واردات کالا از طریق بازارچه مرزی شوشمی و اخذ استعلام اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری کالاهای صادراتی
ب. بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی شهرستان های پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی
ج. بازرسی و نمونه برداری از مراکز توزیع و عرضه محصولات مشمول استاندارد اجباری شهرستان های پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی
د.نظارت بر استاندارد سازی مراکز تفریحی (از قبیل شهربازی ها و مراکز تفریحی) و خدماتی (از قبیل پمپ بنزین ها و و...) شهرستان پاوه
ه. کنترل اسناد کالاهای صادارتی مشمول استاندارد اجباری جهت صادرات
و. استعلام پروانه های استاندارد

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان پاوه جناب آقای مهندس محسن امینی